Een professionele organisatie

De VOA bestaat, met uitzondering van het secretariaat, volledig uit ondernemers die vrijwillig een bijdrage willen leveren. Door de jaren heen is er een professionele organisatie opgebouwd met een stevige en toekomstbestendige structuur. VOA is georganiseerd in bestuur, commissies en werkgroepen

Bekijk het bestuur & de commissies

VOA als gesprekspartner

De VOA is, mede door haar omvang, een belangrijke gesprekspartner voor o.a. de gemeente en de provincie, het Rijnstreek Koepelberaad, EDBA, AlphenMarketing, Kamer van Koophandel, ODMH, VNO/NCW, MKB Nederland, PreT, Platform Groene Hart Werkt!, Holland Rijnland, collega-ondernemingsverenigingen in de regio, scholen en opleidingscentra. Want ook voor de VOA geldt dat we samen sterker staan dan alleen.

Heb je interesse om lid te worden? Of wil je meer weten over de VOA? Bel of mail gerust met het VOA-secretariaat: 0172-424468 en info@VOAonline.nl