Disclaimer

Deze website is een publicatie van de Stichting Alphen Marketing. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alphen Marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen en onvolkomenheden. Niets van deze website mag worden verspreid of gekopieerd zonder toestemming van Alphen Marketing.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Alphen Marketing geen zeggenschap heeft. Alphen Marketing geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Alphen Marketing de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Alphen Marketing.