De oudste kerk van gemeente Alphen aan den Rijn (13de/14de eeuw) wordt vernieuwd. Of eigenlijk getransformeerd. De werkzaamheden zijn in 2023 gestart. “Half juni gaan we er weer kerken”, vertellen Agaath Koers en Albert van der Ploeg van het kernteam.

Het was 2019 toen duidelijk werd dat de financiën er op de langere termijn zorgelijk uitzagen. “Het aantal kerkleden liep steeds verder terug. Als PKN (Protestantse Kerk Nederland, red.) hadden wij twee kerken in Koudekerk, een luxe natuurlijk. We begrepen dat we te veel van de gemeente vroegen”, vertellen de kernteamleden.

In 2019 zette een projectgroep het project ‘Zorgen Delen’ op en deelde letterlijk haar zorgen met de gemeenteleden. Er volgden een enquête en twee gemeente-avonden. Na rijp beraad nam de kerkenraad het besluit om verder te gaan met de Brugkerk én Onder Dak en de Ontmoetingskerk te verkopen.

“Dat besluit was voor velen niet makkelijk”, vertelt Koers die altijd kerkte in de Ontmoetingskerk. “Maar we zijn één club. En we móesten een gebouw kiezen. De makelaar maakte duidelijk dat de Ontmoetingskerk veel geschikter was om in de verkoop te doen.“ En hij had gelijk; de kerk werd in september 2022 verkocht. Met de opbrengst kon de transformatie van de Brugkerk gefinancierd worden.

De projectgroep werd een kernteam, aangevuld met enkele nieuwe mensen. “Er kwam een architect langs en we stelden een wensengroep samen van alle geledingen van de kerk. Wij vroegen deze groep: ‘Wat hebben jullie nodig in een getransformeerde kerk?’.”

Toekomstbestendig

Het project ‘Zorgen delen’ werd ‘Toekomst delen’. Want de schouders gingen eronder om de Brugkerk toekomstbestendig te maken. “Heel belangrijk was dat de kerk lichter werd. En dat het gebouw multifunctioneel werd en een dorpsfunctie kreeg.”

Dat betekende dat de kerkbanken eruit moesten. Tot grote schrik bleek de vloer volledig verzakt. “De banken zaten met pennen vast in een laag onder de vloer. Toen de banken werden verwijderd, zakte de vloer in. Deze bleek in 1937 al verkeerd aangelegd. De vloer moest eruit. Dat betekende een nieuwe vergunningaanvraag bij de gemeente. Maar hierdoor konden we alle leidingen wel direct onder de vloer stoppen. En de vloer is geïsoleerd en er is vloerverwarming aangebracht.”

Gekozen werd voor een volledig vlakke vloer. “Bij de ingang is een kleine helling, daarna is alles gelijkvloers. Hierdoor is de kerkzaal veel toegankelijker wat belangrijk is voor haar multifunctionele functie.”

Nieuw liturgisch meubilair

Verder is het licht- en geluidsysteem geoptimaliseerd. Naast de hoofdingang komen nieuwe toiletten en aan de andere kant, de garderobe. De balustrade van het orgel is aangepakt. Een bedrijf werkt aan nieuw liturgisch meubilair voor op het podium waar de dominee en pastor de gemeente kunnen toespreken. Wat geschilderd kan worden, wordt lichter gemaakt.

Er blijven ook zaken zoals ze waren. Zoals het doophek en de preekstoel. En een paar oude banken. “Dat is een stukje monument. Uit alle bestaansjaren van de kerk zijn elementen bewaard. Op een later moment hopen we de koorzaal en de koffiehoek met geld van het Cultuurfonds op te knappen.”

Samenwerkingen

Om de Brugkerk multifunctioneel te gaan inzetten, is Stichting Vrienden van de Brugkerk aan den Rijn opgericht. Ook is de samenwerking gezocht met het Historisch Genootschap. Ideeën zijn er volop. “De Brugkerk als trouwlocatie, voor exposities en als theater en filmzaal. En het gebouw kan verhuurd worden voor feesten.”

Half juni moet de kerk zo goed als klaar zijn. Tot die tijd kerken de PKN-gemeenteleden samen in de Ontmoetingskerk. “De officiële opening is op Open Monumentendag. We hopen hiervan echt een feest te maken”, besluiten Agaath Koers en Albert van der Ploeg.