Een molen tussen de weilanden en het groen.

Hoe ziet u de toekomst van uw dorp of wijk?

Tot aan de zomervakantie gaan medewerkers van Gemeente Alphen aan den Rijn ‘op tournee’ langs alle dorpen en wijken.

In totaal zijn er 13 bijeenkomsten voor bewoners. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners meedenken over de toekomst van hun dorp of wijk. De signalen, ideeën en behoeften van de inwoners over hun directe leefomgeving zijn input voor de gebiedsprogramma’s per dorp of wijk.  

Hazerswoude-Rijndijk West is als eerste aan de beurt, op 23 mei, gevolgd door Hazerswoude-Rijndijk Oost, op 31 mei. Bewoners worden voor elke bijeenkomst uitgenodigd in de huis-aan-huiskranten, op sociale media, met posters en flyers. 

Gebiedsprogramma’s 

In het gebiedsprogramma staat straks waar inwoners en de gemeente de komende jaren samen naartoe werken. Per gebied staan maximaal 4 doelen voor de leefomgeving beschreven. En vanuit die doelen komen weer prioriteiten. Ook komt er jaarlijks een uitvoeringsagenda. Hierin staan de acties die ervoor zorgen dat de doelen uit de gebiedsprogramma’s worden gehaald. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbare budgetten en de planning van andere projecten in de gemeente.    

In het najaar worden er weer inwonersavonden georganiseerd om terug te koppelen wat de doelen zijn voor elk dorp of wijk. De gebiedsprogramma’s en uitvoeringsagenda’s worden gemaakt voor 7 dorpen en 4 wijken. Namelijk voor Aarlanderveen, Alphen Centrum, Alphen Noord, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Hoorn, Kerk en Zanen, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam. Begin 2024 worden de gebiedsprogramma’s en de uitvoeringsagenda’s gepresenteerd aan de inwoners.  

Ideeën

Vanaf 23 mei kunnen bewoners hun ideeën ook al digitaal delen via www.uwdorpofwijk.alphenaandenrijn.nl