Boomkwekerijmuseum Boskoop - viert 50 jarig bestaan

Het Boomkwekerijmuseum stelt zich als doel het zorgvuldig bewaren van het Cultureel Erfgoed van de Sierteeltregio Boskoop e.o. Dit behelst materieel erfgoed: de teelt, de gronden, de aan de boomkwekerij gerelateerde voorwerpen, de monumenten, het landschap. Het behelst ook immaterieel erfgoed: de denkwijze, de tradities, de daaraan verbonden gebruiken, verhalen en gewoonten. Hierdoor krijgt de huidige generatie een goed beeld van het verleden en wordt bijgedragen aan haar culturele identiteit.

Het museum bestaat uit een binnen- en een buitendeel. In het binnendeel bevinden zich twee expositieruimtes: één voor de permanente expositie en één voor de tijdelijke exposities. De permanente expositie toont de ontwikkeling van de boomkwekerij vanaf de middeleeuwen tot nu. De tijdelijke exposities zijn altijd groen gerelateerd. Eenmaal per jaar exposeert de Historische Vereniging Boskoop. In het buitendeel vindt u de boomkwekerswoning, de museumkwekerij, de loods, het afdak en de werf.

Kijk voor meer informatie op info@boomkwekerijmuseum.nl