Alphen is rijk aan “maatjes”! - Zo helpen wij elkaar

In de gemeente Alphen zijn veel “maatjes” projecten actief. Zo kennen we bijvoorbeeld taalmaatjes, geldzorgmaatjes, bezoekmaatjes en misschien de wel meest bekende, in ieder geval de meest zichtbare de fietsmaatjes.

Eigenlijk kunnen we zeggen dat Alphen zeer actief is en mensen elkaar graag helpen en bijstaan. Dat is heel mooi en het is prachtig om te zien hoe deze mensen zich inzetten voor anderen. Dit verdient positieve aandacht. We willen daarom graag alle “maatjes” projecten zichtbaar maken, zodat anderen zich ook als “maatje” kunnen aansluiten. Want we merken dat er veel vraag is, maar bij veel instanties zijn er tekorten aan “maatjes”.

Kwadraad, maatschappelijk werk heeft veel te maken met “maatjes” en de projecten die actief zijn in Alphen. Het team sociale activering en maatschappelijke begeleiding statushouders van Kwadraad werkt veel samen met st. Nieuwe Alphenaren, ’t Gilde en de Bibliotheek voor taalmaatjes.

De statushouders die Kwadraad begeleidt krijgen o.a. hulp van de vrijwilligers van Nieuwe Alphenaren. Wij merken dat sommige statushouders lang moeten wachten op een “maatje” en dat is jammer. Naast de trajectbegeleiding die wij aan statushouders bieden vinden statushouders vinden het fijn als ze meer Nederlands kunnen praten met anderen, maar ook dat ze af en toe geholpen worden met kleine praktische dingen.

Dit was de reden om eens verder te kijken dan alleen maar naar het maatjes project van Nieuwe Alphenaren, en er blijken veel organisaties met “maatjes” bezig te houden. En hebben zij allemaal te maken met meer vraag dan aanbod? Kwadraad is in gesprek gegaan met deze Door een rubriek op dit platform, kunnen we deze “maatjes” projecten zichtbaar maken. Dit zijn vrijwilligers die in het zonnetje gezet zouden moeten worden. Hoe kunnen we dit het beste realiseren?

Daarom is Kwadraad met Participe (o.a. vrijwilligersvacaturebank) in gesprek gegaan en is er een bijeenkomst georganiseerd met de verschillende “maatjes projecten”. Uit deze bijeenkomst kwam naar voren dat de zichtbaarheid beter kan.

Tijdens die bijeenkomst waren o.a aanwezig: Fietsmaatjes, ’t Gilde, st Geldzorg, Tom in de buurt, Ipse de Brugge, de Zonnebloem, Nieuwe Alphenaren, Humanitas, Bibliotheek.

Wil je ook meedoen, maatje worden of jouw maatje project zichtbaar in beeld hebben? Stuur dan een email naar: r.hoogeveen@kwadraad.nl