Tien jaar geleden gingen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude samen verder. Bij dit tweede lustrum van de jonge gemeente staan we stil met burgemeester Liesbeth Spies. “We laten dit lustrum uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan.”  Daarnaast staat de burgemeester stil bij het tweeduizend jarig bestaan van Alphen.

“Tweeduizend jaar geschiedenis, tien jaar eenheid”, vat burgemeester Liesbeth Spies het jubileumjaar 2024 samen. “De gemeenteraad, onze volksvertegenwoordigers, heeft daarom gezegd: ‘Hieraan willen we aandacht besteden.” Door ontmoeten kun je verbinden. Daarom roepen zij en ook ik alle inwoners op met mooie plannen te komen om hier op eigen wijze invulling aan te geven. De gemeenteraad heeft een budget van 200.000 euro beschikbaar gesteld.”

Eenheid in verscheidenheid

De burgemeester noemt ‘op eigen wijze invulling geven’, omdat zij haar inwoners inmiddels aardig kent. “De mensen zijn in alle kernen anders. We willen ook niet iedereen een confectiepak aantrekken, geen eenheidsworst zijn. Eenheid in verscheidenheid, dat is vanaf het begin onze insteek van de gefuseerde gemeente geweest.”

Trots op vrijwilligers

Ze is enorm trots op de enorme hoeveelheid vrijwilligers die de gemeente rijk is. “Daar kan ik alleen maar stil van worden. Actief Rijnwoude, Het Gilde, de huttenbouwen, koren, vakantiespelweken, de Sinterklaasintochten, in het groen, de mensen achter de kassa van het Prins Willem-Alexander Bad, mensen die bij supermarkten spullen inzamelen voor de voedselbank. Het is zo leuk om daarvan getuige te zijn. Dingen doen voor een ander is normaal hier. Als je al iets doet, kan er altijd nog wel wat bij. En iedereen kan het ook.”

Niet alleen in Alphen-stad

De burgemeester wil dan ook nog eens extra benadrukken dat het verhaal dat in Alphen-stad alles kan en in dorpen niets, niet klopt. “Kijk bijvoorbeeld naar Boskoop. Daar is het achthonderdjarige bestaan groots gevierd. Als gemeentebestuur hebben wij daaraan bijgedragen. Ook hebben we flink geïnvesteerd in het in ere herstellen van het oude raadhuis in Boskoop. Verder heeft elke kern een multifunctionele accommodatie. Kijk eens hoe deze dorpshuizen erbij staan.”

Ze noemt nog even specifiek Pleyn 68 in buurtschap Groenendijk. “Toen we ervoor kozen daar een stembureau in te richten, voelde de eigenaar dat als erkenning. Er zijn erg weinig stemgerechtigden in Groenendijk, maar het wordt enorm gewaardeerd dat ze in de eigen buurt kunnen stemmen.”

Het Dickens evenement in Zwammerdam dat in december voor het eerst plaatsvond, stipt ze ook nog even aan. En de Liberty Tour die start in Zwammerdam en waarbij alle inwoners op zijn ’40-’45 gekleed gaan en waarbij een groot ontbijt wordt georganiseerd. Ze noemt de Zomerfeesten in Aarlanderveen. En het historisch museum in Hazerswoude-Dorp waar de nieuwe brandweertentoonstelling op spectaculaire wijze met oude brandweerwagens werd geopend. “Dan zie je de trots in de ogen van de organisatoren, omdat ze dit samen voor elkaar hebben gekregen.

Historisch bepaald

Op de vraag hoe een Alphenaar/Alphense te omschrijven is, antwoordt Spies: “Wat alle inwoners met elkaar verbindt, is het grote hart voor de woonomgeving. Nuchterheid, de kat uit de boom kijken. Dat geldt voor inwoners uit alle kernen. Dat is historisch bepaald. Boskoop heeft een grote katholieke gemeenschap, daarom is het carnaval hier zo belangrijk. Een oude Boskoper zei eens tegen mij gezegd: ‘Boskopers zijn eilanders. Ze hebben allemaal kwekerijen van een paar hectare met een sloot eromheen’. Benthuizen is meer orthodoxer. In Hazerswoude-Rijndijk wonen veel voormalig inwoners uit Leiden. Kijk je naar bijvoorbeeld Koudekerk aan den Rijn, dan is dat juist amper het geval, omdat er weinig wordt gebouwd. Deze diversiteit laten wij tot zijn recht komen.”

In haar nieuwjaarstoespraak gaf Spies aan dat Alphen aan den Rijn nog lang niet op haar eindbestemming is. “De gemeente is nooit klaar. We hebben geen glazen bol. We worden door het leven verrast. Ik zou willen zeggen: blijf nieuwsgierig, blijf je verwonderen. Waardeer elkaars verschillen en gun iedereen het beste. Ik geloof ook zeker dat het jubileumjaar hierin iets kan betekenen.”

Hier is ALPHEN

We vragen Spies tot slot naar wat zij vindt van Hier is ALPHEN. De burgermoeder vindt het platform een welkome aanvulling. “Ik word er blij van. Vaak wordt gezegd ‘goed nieuws is geen nieuws’. Hier is ALPHEN laat zien dat die insteek wel kan. Het kleurgebruik en de vormgeving van de nieuwsbrief, de website en het magazine vind ik prettig. En het platform laat zien wat er kan en wat er gebeurt in gemeente Alphen aan den Rijn. Ik waardeer het zeer, mijn complimenten.”

Hoog arbeidsethos

Al die vrijwilligers maken de samenleving krachtig, vindt Spies. “De inwoners van de gemeente zijn harde werkers, het arbeidsethos is hoog, ze steken graag hun handen uit de mouwen. Maar zij slaan zichzelf niet op de borst. Van kraamhouders die op de Jaarmarkt staan, hoor ik altijd ‘Het is hier kijken en niet kopen. Maar als je ze over de brug krijgt, zijn ze ontzettend loyaal’.” Het zijn ook de vrijwilligers waarop de gemeente in het jubileumjaar de spotlights wil zetten. “Want niet de gemeente moet in het middelpunt staan, het gaat juist om de inwoners. Daarom gaan we activiteiten vanuit de gemeente faciliteren. Iedereen uit de gemeente kan ideeën en activiteiten aanmelden via gemeente@alphenaandenrijn.nl o.v.v. Aanvraag evenement 10 jaar.

Geschiedenis koesteren

Naast het 10-jarige jubileum is er ook aandacht voor tweeduizend jaar Alphen aan den Rijn. “Eigenlijk al meer dan tweeduizend jaar”, zegt de burgemeester met enige trots. “We vinden nog steeds dingen. Vooral rond de Limes. In Rijnwoude is bij opgravingen bewegwijzering gevonden. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat deze een Romeinse oorsprong hebben. We vinden ook steeds meer over het castellum Albaniana. En nog altijd wordt druk gewerkt aan de Zwammerdamschepen. Deze geschiedenis moeten we koesteren.”

Daarom is in oktober een bronzen maquette van het castellum op het Rijnplein geplaatst. “En Archeon maakt zich nog altijd hard voor een museum over de Zwammerdamschepen. Wat betreft de gevonden bewegwijzering tussen Hazerswoude-Rijndijk en Groenendijk. Deze willen we ergens in de nieuwbouwwijk die daar nu verrijst, zichtbaar maken.”