Een groep jongeren en ouderen op een trap waarvan een van de jongeren een bord vast houd waar winnaars 2023 op staat.

Team Top en Team ZCM BV winnaars ontwerpwedstrijd - duurzame wijk 2023

De afgelopen maanden werkten leerlingen van het Groene Hart Lyceum en het Ashramcollege aan hun duurzame ontwerpen voor het zuidelijk gedeelte van de wijk Ridderveld-West. Donderdag 8 juni was de finale van het project bij het Huis van Duurzaamheid in de bibliotheek en werd door een jury van deskundigen een winnend ontwerp gekozen. Daarna werd de tentoonstelling met alle ontwerpen feestelijk geopend door Wethouder Gert van den Ham.

Vanuit de voorrondes gingen 6 ontwerpgroepen door naar de finale. Tijdens de finale presenteerde en verdedigde elke groep hun ontwerp. Alle ontwerpen hadden unieke en creatieve oplossingen voor de duurzame wijk van de toekomst. Zo had een groep als oplossing voor hittestress het gebruik van verf die van kleur verandert. Bij zonnig en warm weer wordt de verf licht zodat de warmte niet kan worden opgenomen. In de winter wordt de verf donker om de warmte juist op te nemen.

Twee winnaars

De inzendingen waren van een hoog niveau en zaten heel dicht bij elkaar. Daarom zijn er dit jaar maar liefst twee winnaars: Team TOP van het Groene Hart Lyceum en ZCM van het Ashram College.

Veel aandacht voor ‘samen’

Gert van den Ham: “De ontwerpen in de finale waren verrassend. De leerlingen hadden er veel werk van gemaakt met maquettes, mooie presentaties en zelfs een handgeschilderd ontwerp. Dit jaar viel het op dat de jongeren vooral meer groen belangrijk vinden. Ook is het mooi dat er veel aandacht was voor het betrekken van inwoners. Veel groepen hadden ontmoetingsplekken in hun ontwerpen opgenomen en gaven aan dat jongeren de ouderen moeten helpen.” 

Team Top: wijk van de toekomst

Team Top had in hun ontwerp vooral gezocht naar kansen die er nu al zijn. Zij zien dat veel bedrijventerreinen nog flink kunnen worden vergroend. Ook willen zij recyclen stimuleren, door veel inleverpunten voor plastic afval in de wijken te plaatsen. 

Het oordeel van de jury: Het team heeft goede, samenhangende ideeën en goed nagedacht over het complete plaatje. Ook hebben zij gekeken wat er al is en waar de behoefte ligt en is er goede aandacht voor participatie.

Team ZCM: samen oplossen

Dit team wil echt grootschalig het verschil maken. Zij kwamen dan ook met een geheel nieuw ontwerp voor de wijk waar groen het uitgangspunt is met een buurtkas voor bewoners om hun voedsel te telen. Met zo min mogelijk verharde wegen, willen ze het autogebruik ontmoedigen. Elk huis krijgt een watertank om regenwater op te slaan.

Het oordeel van de jury: Het team kwam met originele ideeën en omdenken naar een hele nieuwe wijk. Heel knap. Hun idealisme om het samen op te lossen met iedereen was heel sterk.

Tentoonstelling van 8 juni tot 7 juli te zien in de bibliotheek! 

De tentoonstelling met alle ontwerpgroepen is van 8 juni tot 7 juli te zien in bibliotheek Rijn en Venen.
De ontwerpen van alle leerlingen zijn te zien en natuurlijk ook de ontwerpen van de 6 beste groepen én de winnaars.

Over de ontwerpopdracht Duurzame Wijk 2023

Jaarlijks organiseert de gemeente de Ontwerpopdracht Duurzame Wijk in Samenwerking met de ODMH. Dit jaar ook in samenwerking met het Huis van Duurzaamheid van de bibliotheek Rijn en Venen. In maart startte de wedstrijd met vier vierde klassen van het Ashramcollege en het Groene Hart Lyceum. Daar gaf wethouder Gert van den Ham het startsein voor de opdracht. Meer dan 100 leerlingen van de twee middelbare scholen gingen vervolgens aan de slag met de opdracht.   

Foto: M. Stuurop