Stichting Vrienden van de Adventskerk maakt de tussenbalans op - Substantiële geldcheque uitgereikt aan monumentale Adventskerk

Stichting Vrienden van de Adventskerk heeft na meerdere succesvolle jaren vol met activiteiten rondom muziek, kunst en cultuur, de tussenbalans opgemaakt en is overeengekomen om wederom een aanzienlijk geldbedrag aan de Adventskerk over te dragen. Precies waar de stichting in 2015 voor opgericht is.

De 100-jarige Adventskerk in het centrum van Alphen aan den Rijn is een gemeentelijk monument en de kosten voor de instandhouding van de kerk zijn hoog. Ieder jaar wordt klein en groot onderhoud verricht aan de buiten- en binnenkant van het gebouw. Ook het unieke Steinmeyer-orgel maakt onderdeel uit van de inrichting van de kerk en is in 2020 volledig gerenoveerd en schoongemaakt.

Onder aanvoering van oud-voorzitter Jan de Kruijf en oud-penningmeester Jaap Sonneveld, heeft het bestuur van de stichting sinds de oprichting een veelvoud aan activiteiten georganiseerd om geld te genereren voor het kerkgebouw.

“Hoogtepunten waren o.a. de concerten met het Jostiband Orkest met gastoptredens van Willeke Alberti en Trijntje Oosterhuis, de grote orgelpijpenactie “Vol op het orgel”, de bemoedigende stoepjesconcerten met stadsorganist Simon Stelling tijdens de coronaperiode, de lichtshow “Keys of Light” op de voorgevel van de kerk tijdens de 100-jarige viering van de kerk, de jaarlijks terugkerende gospelconcerten en ga zo maar door,” zegt de stichting met trots.

Al deze activiteiten hebben tot een mooie opbrengst geleid waarmee de Adventskerk haar onderhoud voor een gedeelte kan bekostigen. Zonder de niet aflatende inzet van het stichtingsbestuur, de vele vrijwilligers, de vrienden en bovenal ook alle trouwe sponsoren, had dit resultaat niet bereikt kunnen worden.

Oud-voorzitter Jan de Kruijf heeft een cheque overhandigd aan de Adventskerk. Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Jan Kees Hoogendoorn, heeft namens de kerk de cheque in ontvangst genomen.

“Als oud-voorzitter ben ik erg verheugd om alsnog aanwezig te mogen zijn bij deze formele overdracht. Met alle acties die we in de afgelopen jaren op touw hebben gezet, kan de stichting nu een bedrag van € 10.500, - beschikbaar stellen voor het vernieuwen van de keukeninrichting en ruim € 17.000, - ten behoeve van groot onderhoud, het orgel en interieur in de kerk,” zegt Jan de Kruijf. Daarnaast is in de jaren daarvoor, ook een groot bedrag bij elkaar gebracht. Ook dit bedrag is nu ter beschikking gesteld aan de Adventskerk.

Naast de uitreiking van de geldcheque, heeft de stichting ook formeel de vleugel in de kerk overgedragen. In het Groene Hart is de Adventskerk uniek met het hebben van een vleugel én orgel in een kerk die tezamen met het kerkgebouw gehuurd kunnen worden voor concerten. Hiermee kan de kerk een aanzuigende werking creëren voor koren, muzikanten en allerlei organisaties op het gebied van kunst & cultuur.

De Adventskerk is de stichting zeer dankbaar voor het vele werk dat in de afgelopen jaren verzet is. “Wij hopen dat dit belangrijke werk in de toekomst kan worden voortgezet en dat er nog vele mooie activiteiten zullen plaatsvinden in de kerk en dat de Adventskerk als religieus en cultureel erfgoed behouden kan worden voor toekomstige generaties.”

Bijlage: Overhandiging geldcheque Stichting Vrienden van de Adventskerk aan Adventskerk met op de achtergrond ook de geschonken vleugel (v.l.n.r. Jan Kees Hoogendoorn en Jan de Kruijf) (foto: Stichting Vrienden van de Adventskerk)