ONLIVE 2 SOCIETY

ONLIVE = ONLINE = LIVE = ONLIVE 

Onze thema's van ONLIVE 2 SOCIETY dit jaar zijn:

Inclusieve samenleving
Eenzaamheid
Polarisatie in de samenleving
Milieuvervuiling

WANNEER: EXPOSITIE VAN 31 MAART T/M 04 MEI

Cross-over improvisatieweekend vrijdag 31 maart 19:30 – 21:30 Spectaculaire opening met: Fire/led flow artist Eva van den Oever, kunstenaar Remon Baan en pianist/componist Bo de Myttenaere.

Zaterdag 01 april, van 11:00 – 21:00, live werken van kunstenaars uit o.a. Berlijn, Madrid, Terneuzen, Zaandam, Hilversum, Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Rotterdam, Leerdam en Utrecht. Deze kunstenaars, muzikanten, dansers, spoken-word artiesten zullen dit weekend live creëren en improviseren. Muziek o.a. van Naomi Snell, bekend van o.a. de beste singer songwriter van Nederland.

Zaterdagavond van 20:00 – 21:00 Is het de internationale theatergroep Masakr Elsinor, allen uit Tsjechië en Madrid die een unieke voorstelling neerzetten, zie hieronder a.u.b.

Zondag 02 apr…

ONLIVE = ONLINE = LIVE = ONLIVE 

Onze thema's van ONLIVE 2 SOCIETY dit jaar zijn:

Inclusieve samenleving
Eenzaamheid
Polarisatie in de samenleving
Milieuvervuiling

WANNEER: EXPOSITIE VAN 31 MAART T/M 04 MEI

Cross-over improvisatieweekend vrijdag 31 maart 19:30 – 21:30 Spectaculaire opening met: Fire/led flow artist Eva van den Oever, kunstenaar Remon Baan en pianist/componist Bo de Myttenaere.

Zaterdag 01 april, van 11:00 – 21:00, live werken van kunstenaars uit o.a. Berlijn, Madrid, Terneuzen, Zaandam, Hilversum, Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Rotterdam, Leerdam en Utrecht. Deze kunstenaars, muzikanten, dansers, spoken-word artiesten zullen dit weekend live creëren en improviseren. Muziek o.a. van Naomi Snell, bekend van o.a. de beste singer songwriter van Nederland.

Zaterdagavond van 20:00 – 21:00 Is het de internationale theatergroep Masakr Elsinor, allen uit Tsjechië en Madrid die een unieke voorstelling neerzetten, zie hieronder a.u.b.

Zondag 02 april, 12:00 – 17:00 Komt de groep artiesten opnieuw bij elkaar om te creëren en improviseren. Op deze dag zal ook het kwartet van Thailo van Ree met heerlijke Bossa Nova muziekstijl de galerie laten swingen.

THEATERVOORSTELLING DOOR MASAKR ELSINOR 

Uiterst bijzonder is de theatervoorstelling van Masakr Elsinor met een internationale cast bestaande uit acteurs en kunstenaars vanuit Tsjechië en Madrid, waaronder Joan Quintas een kunstenaar die ook exposeert. Op zaterdagavond 1 april brengen zij een indrukwekkende voorstelling tot leven. Vanuit poëzie en op non-verbale wijze brengen zij een voorstelling tot leven door het creëren van een live schilderij gecombineerd met muzikale improvisatie en een theatraal verhaal. Het tekstgedeelte van het Book of Poisons is gebaseerd op de gedichten van Antonio Gamoneda, de gedichten en teksten van Václav Havel en het kunstwerk van de in de inleiding genoemde Catalaanse schilder, Antoni Tàpies. Door specifieke verhalen en werken onthult de voorstelling echter veel algemenere overwegingen. Overwegingen, die gericht zijn op de samenleving en haar vermogen om te bezwijken voor primitieve besmettingen van angst en haat.  

Hoe verhouden wij ons door opvoeding, leefomgeving, educatie ons tot onze medemens? 

Laten we ons beïnvloeden en zijn we bewust van onze omgeving?  

Durven wij onderscheidend te zijn zonder oordelen en veroordelen?  

Deze theatervoorstelling is de basis voor ons ONLIVE2 expositie en het ONLIVE2 cross-over improvisatie weekend.  Hieronder een impressie van de theatervoorstelling.  

Ook hebben we voor de bovenstaande thema’s een ervaringsdeskundige en woordkunstenaar gevraagd om hier iets over te vertellen in spoken-word/proza. Omdat alles bespreekbaar mag zijn en kunst een vorm is die helpend kan zijn en alle niet gesproken woorden tot leven laat komen. Bij deze gesproken woorden zal kunst worden gecreëerd en muziek geïmproviseerd.

1KZ1EJ3 – ‘EEN GOED GESPREK BEGINT MET IEMAND ECHT ZIEN’

Daarom is www.113.nl een campagne gestart om het taboe omtrent suïcide te doorbreken. Praten over suïcide kan spannend zijn, maar jij kan het ook. Sinds september 2022 kan je bij 113/ikzieje een plaquette bestellen en in overleg met jouw gemeente mag deze geplaatst worden op een bankje, bijvoorbeeld in een park. Sindsdien staan er door heel Nederland zo’n 1000 bankjes die voorzien zijn van een plaquette. Deze bankjes bieden ruimte voor een goed gesprek. Suïcide is een groot maatschappelijk probleem geworden. Het is niet meer van die ene persoon maar van ons allen. Als samenleving kunnen wij met z’n allen een groot verschil maken voor hen die worstelen met zichzelf, hun situatie en ook met suïcide gedachten. Laten we meer naar elkaar omkijken en samen gaan voor inclusie en een meer verbonden samenleving. Miranda van de Vlierd, ervaringsdeskundige is gevraagd om op 1 april bij ONLIVE 2 SOCIETY in Alphen aan den Rijn te komen spreken over haar eigen ervaringen met suïcide, stigma en inclusie en samen met Erik van Zuylen (raadslid gemeente Alphen aan den Rijn) onthult zij een 1KZ1EJ3 bankje. Dit bankje blijft tot en met 4 mei staan bij de expositie en daarna krijgt het een mooi plekje in Alphen aan den Rijn. Zie elkaar en maak gebruik van de ‘ruimte’ die we met z’n allen creëren namelijk ‘een goed gesprek begint met iemand echt zien’. Denk je aan zelfdoding? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via chat www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

KUNSTENAARS O.A.

Wouter Springer: Zijn werk is veelzijdig qua techniek en verhaal, terwijl het uitgebeelde vaak schuurt doordat Springer controverse of het duister niet schuwt. De vlucht naar voren was lang het leven van Springer, vluchtgedrag wat was ontstaan in zijn jeugd. Vanaf dat hij in Rotterdam woonde, ver weg van zijn gewelddadige vader en kille moeder vandaan, besloot hij dat het anders moest. Hij tekende zijn jeugdherinneringen op in zijn boek Jij bent van mij (2016), waarna Ontworsteld (2022) met zijn nieuwe leven en inzichten volgde.

Sveva de Valk: Sinds de pandemie publiceert ze gedichten, quotes en conversaties vanuit het oogpunt van de millennial. Ze staat nu met regelmaat op de planken met spoken word. Thema's als liefde vinden in een digitaal tijdperk, mentale groei en zelfspot worden overgoten door een saus van humor. Volgens haar eigen absurdistische recept. Ze hoopt te bereiken dat haar werk voor herkenning zorgt bij iedereen die zich (af en toe) anders voelt. Omdat het gevoel van je anders voelen misschien niet anders is bij anderen!

Remon Baan: "Ik heb in mijn hoofd wat ik wil maken en begin dan gewoon" Woorden van een kunstenaar die zijn materialen haalt uit de grachten, de straat en rivieren. Waar anderen dit als troep zien en afval, krijgt het bij Remon een nieuw leven en verhaal. Remon laat zicht niet weerhouden door zijn beperkingen van dyslexie en maar 1 arm die goed functioneert. Hij kan juist heel klein en gedetailleerd werken en geeft zichzelf ook de uitdaging van iets wat onmogelijk lijkt, mogelijk te maken. Als mens en kunstenaar heeft hij bekendheid gekregen door het programma 'Beau in Floradorp', waar zijn uniek talent en menszijn op een bijzondere wijze is uitgelicht. "Voor mij hoeft iets niet perfect te zijn, iets hoeft alleen maar begrepen te worden."

Marie‐Anne Dekkers: geboren in het Midden Amerikaanse San Salvador en opgegroeid in een Nederlands ondernemersgezin in Culemborg. Door haar hele leven is verweven het verbinden van werelden. De Nieuwe wereld met de Oude wereld. De wereld van het gevoel en het verstand, die van het mannelijke en vrouwelijke. De binnenwereld‐ en de buitenkant. Die van het geestelijke en het fysieke. De wereld van de natuur, de techniek en de mens. Ze omschrijft zich als een veelzijdig en kleurrijk mens. Een mens die de wereld van een afstand beschouwt en altijd vanuit nieuwsgierigheid speelt met perspectief, contrast, kleur en materiaal en graag verhalen verteld.

Jurian den Besten: Het deelnemen met enkele foto’s uit ‘Under my Skin’ aan deze expositie in STA-ART sluit mooi aan bij het thema SOCIETY en inclusieve samenleving. Ieder mens die dat wil moet volwaardig deel uit kunnen maken van onze samenleving, ongeacht het uiterlijk. Naar aanleiding van deze portretreeks is er eerder een aktie opgezet voor de Josephat Torner Foundation, die zich inzet voor rechten en gelijke behandeling van mensen met albinisme. Hierbij is destijds zijn tweeluik Albinism I+II met Xueli Abbing ingezet en verloot. Dit tweeluik is het boegbeeld van 'Under my Skin' geweest en geëxposeerd op diverse plekken in Europa. Naast zijn werk in thema’s en overig vrij werk, neem hij als het passend is ook commerciële foto opdrachten aan.

Candela Pan: was born in Madrid (Spain) in 1986, into a family of musicians. She graduated in Fine Arts from the Complutense University of Madrid. She has lived in Spain and Morocco and since 2012 in Berlin (Germany), where she’s been working in very different artistic professions, which made possible for her to develop various artistic disciplines that have enriched the technical variety of her artworks. In the framework of painting, drawing and sculpture, she works by merging materials and techniques, rich in textures, fleeing from the flat and the void. Starting from darkness, as the beginning of life, helps her find different possible paths to light. This connects her to the world of theatre. The creative impulse usually arises from deep emotions concerning issues that impact her or the need to report unfair situations. The wrinkles of the tissue paper, the drawing of the wire or the charcoal strokes on a painting are elements with which she creates the appropriate medium for her reflections on human behavior and its relationship with other living beings and the planet.

HET ONTSTAAN VAN ONLIVE

Tijdens de coronaperiode was en is het de verbinding tussen diverse culturen, kunstenaars, muzikanten, dichters, fotografen, schrijvers, dansers die tijdens de coronaperiode afhankelijk waren van online ontmoeten. En het delen van vaak persoonlijke verhalen, kwetsbaar durven zijn, inspiratie opdoen en elkaar motiveren, samenwerkingen in livestream om zo de vaak toch eenzame periode met elkaar creatief door te brengen. Na deze voor iedereen intensieve periode, waar meerdere van ons soms worstelden met persoonlijke uitdagingen die veelal te maken hadden met geïsoleerd zijn, kwetsbaarheid, ondernemerschap in kunst en cultuur en het daarin ontbreken van financiële middelen. En het leven wat soms door bepaalde omstandigheden en gebeurtenissen onherstelbaar schade heeft toegebracht.

Hierin is de vorm van deze expositie en cross-over improvisatie weekend ‘geboren’: Deze verbinding is bruggen bouwen, daar waar anderen de brug ophalen. Luisteren door op afstand, online er te zijn en onderzoeken de mogelijkheden om te verbinden. Door samen woorden, zinnen, muziek, kunst te creëren in de meest pure vorm. Grenzen laten vervagen, letterlijk door over de grenzen van ons kleine maar prachtige land te gaan en ontdekken van en open staan voor kunstenaars in o.a. Madrid, Berlijn, Tsjechië, België. Samen werden en worden er bruggen gebouwd door kunst te delen en over elkaar heen te werken. Met ONLIVE verbinden we ons met elkaar en zien we deze brug als toekomst van een samenwerking tussen alle kunstvormen en mensen waar ook ter wereld. Het live creëren zal inhouden dat kunstenaars, muzikanten, schrijvers, fotografen worden uitgedaagd te improviseren geïnspireerd door te luisteren, zien en voelen. Het creatief proces is het belangrijkste onderdeel door te laten zien dat in alle kwetsbaarheid van deelnemers de kracht zit van samen verbinden. Elkaar versterken door in de beweging van dans en muziek, woorden te vinden, kleuren op doek te laten versmelten en een beeld van foto vast te leggen in dit moment van creatieve proces. De bezoekers meenemen in een beleving en laten zien dat zelfs al ken je elkaar nauwelijks, kunst een taal is die voorbij alle grenzen gaat en hopelijk inspireert tot zelf durven open staan en creëren.

Warme kunstenaarsgroet,Ann van Wingerden
Patrice Domenique Troost
Saskia Vergunst

@onlive_alphenaandenrijn
https://www.instagram.com/onlive_alphenaandenrijn/

Voor alle vragen en informatie kunnen jullie contact opnemen met:

Ann van Wingerden - tel: 0643598832

Wanneer

  • Dagelijks vanaf 31 maart 2023 t/m 2 april 2023 19.30 - 17.00 uur

Prijzen

  • Gratis