‘Slag om Alphen’ voor het goede doel

Op donderdag 26 januari organiseert Lions Alphen aan den Rijn een spannende en verrassende spelquiz voor teams uit het bedrijfsleven en sport- en cultuurverenigingen: De Slag om Alphen. De opbrengst van deze spelquiz gaat naar Stichting Jeugd Deelname Fonds.

Het Alphense bedrijfsleven sponsort vele sportverenigingen en culturele organisaties. Honderden bedrijven dragen op die manier hun steentje bij om zoveel mogelijk inwoners hun sport of hobby te laten beleven. Helaas kan niet ieder kind de sport of hobby uitoefenen die het wil, omdat er in het gezin onvoldoende geld is en er andere keuzes gemaakt moeten worden.

De Stichting Jeugd Deelname Fonds ondersteunt kinderen uit gezinnen die niet in staat zijn de contributie te betalen. Door deze financiële steun kunnen jaarlijks 400 kinderen in Alphen toch hun sport of hobby beoefenen. De verwachting is dat in 2023 tussen de 1000 en 1500 kinderen deze steun nodig zullen hebben.

Datum: donderdag 26 januari 2023
Tijd: aanvang 19:30 uur
Wie: teams uit bedrijfs- en verenigingsleven van maximaal 5 personen
Waar: bij Rijnvicus te Alphen aan den Rijn.
Kosten: De deelnameprijs per team is € 395,=.

Naast een team inschrijving kan een bedrijf ook op andere manieren een bijdrage doneren:

· Sponsor een quizvraag € 150,=

· Sponsor de catering €200,=

· Sponsoruiting op scherm tijdens de quiz € 150,=

· Sponsor het optreden van artiesten € 250,=