Grote plannen en grote ambities - in Nieuwjaartoespraak van burgemeester Liesbeth Spies

Beste mensen, 

Wat ontzettend fijn om u hier allemaal te zien! Welkom bij de nieuwjaarsreceptie van Gemeente Alphen aan den Rijn. In het bijzonder van harte welkom aan onze eregasten van vanavond: de inwoners van onze huisnummers 23! Ik ben heel blij dat u er bent, om samen het nieuwe jaar te beginnen. Een nieuw jaar, en ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ben benieuwd wat dit jaar ons gaat brengen. Stadsdichter Lars Ferwerda zei het net mooi: ‘word opnieuw geboren’… 

2022 was een jaar waarin we na de verkiezingen met een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college met veel ambitie aan de slag zijn gegaan voor onze inwoners en ondernemers. Het is mooi om te zien dat er weer raads- en commissieleden en wethouders gevonden zijn die dit belangrijke werk willen doen: dank daarvoor! 

Er was gelukkig weer veel te vieren in het afgelopen jaar. We konden het Zomerspektakel, de Trekkertrek en de Jaarmarkt bezoeken. En Boskoop heeft ons laten zien hoe je een 800e verjaardag van een wereldberoemd dorp hoort te vieren. 

Tegelijkertijd was 2022 ook een jaar waarin de oorlog voor velen van ons dichterbij kwam dan ooit, waarin de toekomst voor boeren nog onzekerder werd en de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk is komen te staan door hoge energieprijzen en een forse inflatie. 

Het vertrouwen in ‘de’ overheid daalde tot een dieptepunt, met wat mij betreft als triest symbool het verkeerde gebruik van onze vlag. Ook het woord ‘crisis’ is het afgelopen jaar aan inflatie onderhevig geweest. Elke opgave werd een crisis. In de meeste gevallen werd er dan naar de gemeenten gekeken voor oplossingen. En die hebben we met stoom en kokend water ook in veel gevallen kunnen bieden. We bieden nu al bijna een jaar een veilig thuis aan ongeveer 500 mensen uit Oekraïne. We hebben nog niet voor iedereen een huis, maar er wordt in onze gemeente nog steeds gebouwd. Kijk naar de projecten in bijvoorbeeld Groenendijk, Westvaartpark en de Rijnhaven. We kunnen mensen en maatschappelijke organisaties in nood bijstaan met extra financiële middelen en we proberen van de nood een deugd te maken door juist nu in te zetten op energiebesparing en verduurzaming. Dank aan allen die hieraan een bijdrage leveren! En doen noem ik hier zeker ook onze eigen medewerkers die zich iedere dag weer inzetten, nieuwe taken hebben gekregen en veruit het meeste werk wat ze doen ook positief gewaardeerd zien worden door onze inwoners. 

We staan met gezond verlangen aan de geboorte van een nieuw jaar. We hebben afscheid genomen van 2022. Velen hebben dat samen gevierd en genoten van siervuurwerk. Helaas is door moedwillige vernieling en brandstichting schade ontstaan aan een sportzaal en het onderkomen van de tafeltennisclub. Ook vond een handjevol mensen het nodig om - zoals dat dan heet - een ‘vreugdevuur’ aan te steken. Om dat te kunnen blussen en opruimen hadden de brandweer en medewerkers van de gemeente de bescherming van de ME nodig. Dat is te triest voor woorden. Ik heb groot respect en waardering voor alle mensen die zich tijdens de jaarwisseling inzetten voor onze veiligheid en wil hen dan ook vanavond daar graag van harte voor bedanken! 

Er is een nieuw jaar geboren, ik blijf in de beeldspraak van onze stadsdichter. Een jaar waarin niet vanzelf alle zorgen zijn verdwenen. Wel een jaar waarin we als gemeentebestuur graag samen met u aan de slag gaan. En er staan weer mooie dingen te gebeuren. Het Ashram en Scala ronden de nieuwbouw van hun schoolgebouwen af, eindelijk start de renovatie van de Ridderhof waarbij ook nieuwe woningen worden gebouwd, wordt het Mozaïek geopend en kan, als het een beetje meezit, ook de eerste paal voor een nieuwe school, brandweerkazerne en dorpshuis in Zwammerdam worden geslagen. We hopen in goed overleg met het rijk en de provincie ruimte te vinden voor locaties waar woningen gebouwd kunnen worden, bedrijven zich kunnen vestigen en ruimte te vinden voor de verduurzaming van onze energie en het versterken van het elektriciteitsnetwerk. We willen werken aan de toekomst van ons landelijk gebied, met perspectief voor boeren en natuur, en meer inzetten op de recreatieve potentie binnen onze gemeente en regio. En wat zou het een zegen zijn als we eindelijk keuzes kunnen maken die de verkeersknelpunten in Hazerswoude en Boskoop helpen oplossen. 

Gelukkig zijn we financieel gezond, zodat we mensen die extra hulp nodig hebben om mee te kunnen doen in onze gemeente gericht kunnen ondersteunen. We gaan op zoek naar een manier om de jonge mensen in onze gemeente op een nog betere manier van de aandacht en zorg te voorzien als zij die nodig hebben. 

Grote plannen en grote ambities. Tegelijkertijd realiseer ik me heel goed dat al deze ambities door mensen uitgevoerd moeten worden. Ieder van ons, zoals we hier vanavond allemaal zijn, kan een klein stukje bijdragen aan de oplossing voor de grote opgaven van dit moment. Misschien kunnen we een voorbeeld nemen aan de 40 gastgezinnen die nog steeds mensen uit Oekraïne een veilig thuis bieden, aan energiecoaches die vrijwillig buurtgenoten helpen de energierekening omlaag te brengen, aan de mensen die ongevraagd wat extra boodschappen doen voor de buren die het wat minder hebben. Die een kaartje in de bus doen bij mensen die zich soms eenzaam voelen, de buurtouders die een bijdrage leveren aan een veiligere wijk, de juf of meester die kinderen soms net dat extra beetje aandacht geeft. De huisarts of verzorgende die de ruimte neemt om te luisteren. Of onze kinderraad die het afgelopen jaar een offensief tegen pesten startte. Allemaal kleine dingen die voor een ander heel betekenisvol zijn en maken dat we het in Alphen aan den Rijn goed kunnen hebben met elkaar. 

Laten we bezien wat ieder van ons daarin kan doen. Niet door in 280 lettertekens allerlei stellingen in te nemen. Maar door vragen te stellen en echt te luisteren naar de antwoorden die volgen. Soms ook zullen we als gemeentebestuur het lef moeten hebben duidelijke grenzen te stellen en daarbinnen samen met onze inwoners te bezien wat nog wel kan. Op die manier zijn we zichtbaar en dichtbij. 

Samen zullen we in 2023 heel wat uitdagingen aan moeten pakken. Simpel wordt het niet, maar we kunnen het wel, daarvan ben ik overtuigd. Niet omdat het allemaal vanzelf wel goed komt. Wel omdat, zoals Claudia de Breij het tijdens de oudjaarsconference zei, we er met elkaar iets goeds van kunnen maken! 

Laten we een toost uitbrengen op het nieuwgeboren jaar!